Polityka jakości

Motorem naszego działania jest dążenie do innowacji i nieustanny rozwój. Nasze cele osiągamy poprzez realizowanie polityki, której wyrazem jest zaangażowanie odpowiednich środków finansowych i technicznych, zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, stałe podnoszenie umiejętności personelu, gwarantowanie satysfakcjonujących warunków pracy i płacy.

Chcemy być postrzegani jako uczciwy i godny zaufania partner w interesach, dlatego jako wszyscy pracownicy deklarujemy szczerą chęć spełniania wymagań naszych klientów, ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, a także biznesowe i partnerskie relacje z dostawcami i podwykonawcami.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 13485:2016.