Medycyna Rodzinna – Warszawa, 25.04.2015

Cykl spotkań Medycyna Rodzinna ma na celu zapoznanie lekarzy rodzinnych z najnowszymi zdobyczami medycyny w zakresie diagnostyki i terapii dolegliwości, z którymi spotykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Ale to także wyjątkowy czas spotkań, wymiany doświadczeń, wiedzy i zasięgnięcia informacji. Także od nas, bo warszawska konferencja Medycyna Rodzinna, która odbyła się 25 kwietnia, była kolejnym wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyliśmy. Cieszymy się, że mogliśmy znów spotkać się z lekarzami i kontynuować rozpoczęte rozmowy w codziennej pracy.