Jednym z filarów naszej działalności jest zaangażowanie w działania społeczne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Wspieramy akcje charytatywne, ale spieszymy także z pomocą wszystkim osobom i organizacjom, które potrzebują wsparcia w zakresie podejmowanych przez siebie projektów o charakterze kulturalnym, sportowym czy prozdrowotnym. Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się także stwarzać wewnątrz firmy atmosferę wzajemnej życzliwości, a działaniami społecznymi motywować i inspirować naszych pracowników do budowy wspólnej, lepszej przyszłości.