TACTICA Pharmaceuticals dla edukacji

Medycyna i farmacja to filary naszej działalności, ale nasze aktywności często wykraczają poza te obszary.Chętnie angażujemy się m.in. w projekty społeczne, charytatywne, sportowe i edukacyjne. Właśnie edukacja była w centrum wydarzenia, w którym ostatnio braliśmy udział.

8 czerwca  mieliśmy bowiem przyjemność uczestniczyć w finale VII Gminnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Polska – moja ojczyzna”, który odbył się w Zespole Szkół w Woli Jachowej. Uczniowie sześciu szkół podstawowych z gminy Górno walczyło o zwycięstwo w niezwykle wyrównanej walce „o wiedzę”. Podczas przerw między rundami konkursu zgromadzonym gościom umilały czas występy artystyczne uczniów: pokazy taneczne, recytacje wierszy, pokaz filmów historycznych. TACTICA Pharmaceuticals jako sponsor nagród dla zwycięzców miała też swoje „pięć minut”, które wykorzystaliśmy na krótką rozmowę z uczniami szkół o farmacji i profilaktyce zdrowotnej.